Tietosuojaseloste

24.5.2018

 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Gaudia Tutkimus Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa koskeva henkilörekisteri.

 

Rekisterin pitäjän nimi: Gaudia Tutkimus Oy
Y-tunnus: 2212537-3
Osoite: Itsenäisyydenkatu 23, 33500 Tampere

Sähköposti: sanna.pasanen@gaudia.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Gaudia Tutkimus Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Sanna Pasanen

Yhteystiedot: sanna.pasanen@gaudia.fi, 050 3777 675

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä asiakasyritysten yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta ja Gaudia Tutkimuksen kotisivujen yhteydenottolomakkeella tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterin tietosisältö

  • Yrityksen nimi
  • Yhteyshenkilön yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Tapahtumatiedot: milloin on viimeksi oltu yhteydessä ja mistä keskusteltu, mitä yhteistyötä on tehty

 

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä näiden alueiden ulkopuolelle. Gaudia Tutkimus käyttää kotisivupalvelimen palveluntarjoajana Louhi Net Oy:tä, jonka GRPR-asiat hoidetaan asianmukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Passiiviset henkilötiedot poistetaan viimeistään kahden vuoden päästä siitä, kun henkilöön on viimeksi oltu yhteydessä.

 

 

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

 

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö osoitteeseen sanna.pasanen@gaudia.fi.

 

Oikeus tiedon korjaamiseen

Gaudia Tutkimus Oy oikaisee mahdolliset virheelliset tiedot tarvittaessa rekisteröidyn vaatimuksesta.

 

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista.

Rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin lähettämällä pyynnön sähköpostitse: sanna.pasanen@gaudia.fi

 

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Gaudia Tutkimus Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Tietosuojaselosteen muutospäivä merkitään selosteeseen.