ValmennusGaudia toteuttaa asiakaskokemusvalmennuksia, joiden tavoitteena on asiakaskokemuksen kehittäminen arkisia toimintatapoja uudistamalla ja muuttamalla.

Asiakaskokemusvalmennus_esite

Hyvä asiakaskokemus saa nykyiset asiakkaat jäämään ja suosittelemaan. Hyvä asiakaskokemus synnyttää uutta hyvää: henkilöstö on tyytyväinen ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Asiakaslähtöinen imago houkuttelee puoleensa. Hyvän asiakaskokemuksen tavoite näkyy koko yrityksessä aina tuotekehityksestä palveluihin ja markkinointiin.

Pelkällä teknologis-tuotannollisella näkökulmalla ei enää pärjää kilpailussa, vaan tarvitaan asiakasymmärrystä, asiakaslähtöisyyttä ja palveluorientaatiota.

Miten henkilöstönne ymmärtää asiakaskokemuksen ja asiakaslähtöisyyden? Onko henkilöstö sitoutunut kehittämään ja ylläpitämään hyvää asiakaskokemusta?

Asiakaskokemusta kehittämällä

  • Kasvatat yrityksen vetovoimaa
  • Lisäät yrityksen kilpailuetua
  • Parannat henkilöstön työtyytyväisyyttä
  • Synnytät säästöjä
  • Lisäät myyntiä
  • Olet ajanmukainen ja vastaat asiakastarpeisiin
  • Syvennät asiakastuntemusta

 

Valmennus voidaan toteuttaa lyhytkestoisena, puolen päivän mittaisena ”herättelynä” tai pitempänä, todelliseen ruohonjuuritason kehittämiseen tähtäävänä työpajojen sarjana.

Asiakaskokemusvalmennus sopii mille tahansa yritykselle. Keskeistä valmennuksessa on, että oivaltaminen ja tekeminen lähtevät osallistujista itsestään.

 

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: 050 3777 675, sanna.pasanen(at)gaudia.fi