Gaudia

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen ja palvelumuotoilu

What We Do

Asiakastutkimukset

Laadullisilla ja tilastollisilla tutkimuksilla saavutetaan syvällistä asiakasymmärrystä.

Palvelumuotoilu

Henkilöstö ja asiakkaat osallistetaan suunnitteluun ja synnytetään paras mahdollinen asiakaskokemus.

Asiakaskokemusvalmennukset

Asiakaslähtöisyysajattelun ja palvelumuotoilutaitojen jalkauttaminen henkilöstölle.

Hyvän asiakaskokemuksen merkitys

Hyvästä asiakaskokemuksesta ja asiakaslähtöisyydestä puhutaan paljon ja ne on usein mainittu yrityksen arvoissa. Mutta miten hyvä asiakaskokemus saavutetaan? Palvelumuotoilulla yrityksestä ja yrityksen palveluista voidaan tehdä asiakaslähtöisiä ja asiakaskokemuksen kehittäminen onnistuu osallistamalla suunnittelu- ja kehitystyöhön niin asiakkaat kuin henkilöstö. Palvelumuotoilussa otetaan aina huomioon myös asiakasyrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet.
Sanna Pasanen
Sanna Pasanen

Ota yhteyttä

Itsenäisyydenkatu 23, 33500 Tampere

Phone: 050 3777 675

Email: sanna.pasanen(at)gaudia.fi

Top